vapen_landscape
HOLMBERG_vapen_OFFICIAL

Den 21.1.2023 godkände Heraldiska Sällskapet i Finland släktvapnet och intog i sitt register under nummer 2198 följande vapen tillhörande släkten Holmberg:

Vapenbeskrivning (blasonering): 

Sköld: ”I blått fält en entornig borg av silver med röd dörr och röda fönsteröppningar över ett treberg medelst en vågskura delat i guld och blått vari ett blått eklöv. Stickhjälm. På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med silver och med hjälmbindel i silver och blått.”

Hjälmprydnad: Ett blått uppväxande liljekonvaljblad vari en liljekonvaljestängel av silver mellan två vingar, likaledes av silver.

Rätt att använda vapnet: Alla ättlingar till bonden Henric (f. 1657 i Snappertuna) samt deras familjemedlemmar

Färgerna, tinkturerna, i vapnet är blått och rött. Blått symboliserar havets närhet. Rött och guld är det svenska språkets färger vilket alltid har varit släktens huvudspråk. Släktens ursprung ligger i Snappertuna i Nylands län. 
 

Vad gör man då med ett släktvapen?

Man kan göra precis vad som helst så länge det sker med respekt. Man behöver inte heller heta Holmberg så länge man hör till släkten. Man kan t.ex. använda vapnet på nätsidor, smycken, manschettknappar, muggar, puukkon eller vad man vill.

Det är också viktigt att observera att blasoneringen/vapenbeskrivningen är det enda som står fast. Vilken som helst artist kan alltså rita en ny version så länge det uppfyller blasoneringens villkor. Tredimensionella artistiska versioner är inte korrekta eller officiella.

Man kan använda vapnet med namnband under för att klargöra vilken släkt det handlar om men bandet är inte en officiell del av vapnet.
 

Officiella högresolutionskopior av vapnet

Högresolutionsversioner av släktvapnet mot olika färgers bakgrund kan du ladda ner från www.pandy.com/vapen/vapen.zip

Släktvapnet

Släktvapnet godkänt av Heraldiska Sällskapet i Finland

Då Christer Holmberg skulle fylla 80 år 2022, kändes det lämpligt att undersöka om släkten någonsin haft ett släktvapen och ifall inte, utveckla ett eget släktvapen. I släktgrenen bonden Henrics ättlingar togs ju namnet Holmberg i bruk först 1809 dvs i sjätte generationen av Eric Johan Henricsson och Lovia Ericsdotter Qvarnström.

Jakten på ett eventuellt existerande släktvapen började. Många falska fynd ledde till många dödgränder. Dessutom har Heraldiska Sällskapet i Finland ganska god koll på alla registrerade släktvapen.

När det var klart att ett tidigare släktvapen aldrig hade funnits återstod det att utveckla ett nytt vapen. Tanken var hela tiden att det skulle ha en stark anknytning till släktens rötter i Snappertuna, Ekenäs och Raseborg. Och naturligtvis även innehålla ett berg eller holmberg.

En utländsk grafiker hjälpte utveckla de första versionerna men det visade sig snabbt att dessa mer artistiska versioner innehöll lite för mycket tredimensionella perspektiv för att vara kompatibla med den finländska heraldiska traditionen. Med hjälp av diverse heraldiker finslipades vapnet så att det uppfyller alla heraldiska regler, utan att kompromissa på släktens traditioner och de ursprungliga tankarna. Borgen ritades på nytt utan perspektiv och som en variant av den i Snappertunas vapen. Bergen ersattes av ett heraldiskt berg eller så kallat ”treberg”.